Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii, w której do leczenia i rehabilitacji wykorzystuje się różne bodźce fizykalne: elektryczne, dźwiękowe, świetlne, ciepło i zimno, pole magnetyczne oraz wodę. Bodźce te mogą być stosowane pojedynczo lub w terapii skojarzonej wykorzystującej dwa lub więcej różnych elementów fizykalnych. Fizykoterapia może być też łączona z lekami. Może być traktowana jako podstawowa lub uzupełniająca metoda przywracania zdrowia i sprawności.

Jakie są wskazania do rehabilitacji z wykorzystaniem fizykoterapii?

Rehabilitacja z elementami fizykoterapii zalecana jest:

  • do zmniejszania lub likwidacji dolegliwości bólowych kręgosłupa i pozostałych elementów układu ruchu po urazach, zabiegach i dysfunkcji będących wynikiem chorób lub zwyrodnień;

  • jako element wspomagający gojenie się ran po zabiegach lub urazach;

  • do usprawniania ruchomości stawów i mięśni w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych lub po długim unieruchomieniu oraz do wzmocnienia lub osłabienia przewodnictwa nerwowego;

  • w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia po zawałach i udarach;

  • do leczenia stanów zapalnych tkanek, nietrzymaniu moczu;

  • do wzmocnienia lub pobudzenia odporności;

  • do likwidacji skurczów i przykurczów, rwy kulszowej.

Skontaktuj się z nami