Kinezyterapia, inaczej leczenie ruchem, to jedna z metod fizykoterapii, w której wykorzystuje się ćwiczenia gimnastyczne do poprawy kondycji, leczenia schorzeń i dysfunkcji oraz w celach profilaktycznych. Gimnastyka lecznicza może obejmować:

  • całe ciało poza obszarem objętym chorobą – zalecane są ćwiczenia podnoszące kondycję i sprawność, wykonywane również jako gimnastyka poranna, gimnastyka wodna lub ćwiczenia dla inwalidów;

  • wybrane rejony ciała wymagające usprawnienia – terapeuta może zalecić różne rodzaje ćwiczeń: bierne, izometryczne, czynne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu, synergistyczne, oddechowe, na wyciągu, z wykorzystaniem sprzętu i akcesoriów gimnastycznych lub bez nich.

Istnieje wiele metod kinezyterapii, stosowanych do rehabilitacji układu ruchu (np. metoda McKenzie) lub w terapii schorzeń neurologicznych (metoda Vojty). Z tej formy terapii mogą korzystać dorośli i dzieci.

Jakie są wskazania do rehabilitacji z wykorzystaniem kinezyterapii?

Kinezyterapia jest zalecana:

  • do leczenia bólów, dyskopatii, stanów zwyrodnieniowych i ograniczeń ruchowych kręgosłupa i stawów;

  • w zanikach mięśniowych;

  • do korygowania postawy i leczenia wad postawy;

  • w przywracaniu ruchomości i czucia przy niedowładach kończyn;

  • w leczeniu schorzeń kardiologicznych i układu oddechowego;

  • wspomagająco do leczenia otyłości;

  • w celu przyspieszenia regeneracji po zabiegach, urazach lub dłuższym unieruchomieniu.

Skontaktuj się z nami